پروانه کسب جعلی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۴۲۰/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص اقدام برخی افراد سودجو از حیث ثبت شرکت های صوری و متعاقباً جعل پروانه کسب با هدف اخذ تسهیلات و دسته چک و ارائه به مراکز بانکی و ایضاً صدور چک های بلامحل در وجه تعداد کثیری از کسبه و بازاریان  ، جهت استحضار به شرح  پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*