پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی توسط متعاملین

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۲۱۳۳/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*