نمایشگاه هرات افقانستان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۵۱۴/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص برگزاری نمایشگاه در هرات افغانستان مورخ ۱۶ لغایت ۱۹خرداد سال ۱۴۰۲  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*