نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد شهرستان پردیس برگزار شد

 

معاون فرماندار پردیس در ابتدا به اهمیت نقش و حضور سازمان های مردم نهاد در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: همانطور که در مسائل سیاسی و اقتصادی نیازمند تلاش و مجاهدت های فراوان هستیم، در زمینه های اجتماعی نیز به کمک سمن ها نیاز وافر داریم.

برنجی نقش سازمان های مردم نهاد را در رساندن جامعه به امنیت و آرامش روانی همچنین ارتقای سطح فرهنگی افراد بسیار پررنگ دانست و افزود: تشکلات مردمی با اهدافی مشخص خواهند توانست بار تحولات اجتماعی را در امور اجرایی برعهده بگیرند و حضور و فعالیت این سمن ها به عنوان یکی از منابع و سرمایه های کشور محسوب می شود.

این مقام مسئول به اهمیت پیشگیری از سوء استفاده از موقعیت سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: همه افراد ملزم به رعایت قوانین حاکم بر کشور هستند و نباید اجازه داد به هیچ طریقی از نقش با ارزش سمن ها در جامعه سوء‌استفاده شود به خصوص در شهرستان تازه تاسیس پردیس که به دلیل مهاجر پذیر بودن و عدم تطابق فرهنگی، تهدیدهای زیادی وجود دارد، می توان از ساختار نوین سمن ها برای تبدیل این تهدیدها به فرصت بهره برد.

در ادامه افراد حاضر به بیان نظرات خود پرداختند و لزوم حمایت از سمن ها، بهره‌گیری از مشارکت سمن ها در فعالیت های اقتصادی، تشکیل خانه سمن در شهرستان و کارکردهای سازمان های مردم نهاد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله موارد مطرح شده بود.

برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی به منظور بررسی و رفع مشکلات سمن ها، دعوت از سمن های داوطلب حضور در نمایشگاه بهاره شهرستان، دریافت اساسنامه سمن های شهرستان برای بررسی و تشکیل خانه سمن و برگزاری منظم جلسات هم اندیشی سمن ها، مصوبات این جلسه را تشکیل می‌داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*