ملاقات مردمی فرماندار پردیس برگزار شد

امیراله حقیقی فرماندار پردیس برای بررسی و رسیدگی به مشکلات شهروندان، در جلسه ملاقات مردمی خود، با مراجعان دیدار و گفتگو کرد.
فرماندار پردیس پس از بررسی درخواست های مردمی، دستورات لازم را برای رفع مشکلات مردم صادر و پیگیری آن را بر عهده معاونان خود گذاشت.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*