مزایای استقرار نسخه الکترونیک

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۲۷۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص مزایای استقرار نسخه الکترونیک در ارائه خدمات تامین سلامت ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*