مراسم تودیع و معارفه فرمانده بسیج اصناف و بازاریان شهرستان پردیس

مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بسیج اصناف شهرستان پردیس درسالن کنفرانس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور نمایندگانی از فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، رئیس اتاق اصناف شهرستان و روسای اتحادیه های صنفی  شهرستان برگزار گردید، جناب آقای طالبی مقدم فرمانده پیشین بسیج اصناف شهرستان به ارائه گزارش درخصوص فعالیت های بسیج اصناف نمودند.
در ادامه این مراسم جناب آقای سید حسین حسینی دماوندی به عنوان فرمانده جدید حوزه بسیج اصناف معرفی و از زحمات فرمانده پیشین تشکر و قدر دانی گردید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*