مدیریت مصرف انرژی در واحد های تولیدی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۱۱۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص مدیریت مصرف انرژی در واحد های تولیدی به منظور ایجاد هماهنگی در مدیریت بهینه مصرف برق با هدف ارزیابی پتانسیل موجود در واحدهای صنعتی  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*