مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید

 • عکس ۴*۳ دو قطعه
 • درصورت مالک بودن :

اصل و کپی سند مالکیت ۱ سری( درصورت مالک بودن)

اصل و کپی مبایعه نامه

 • در صورت مستاجر بودن :

اصل و کپی اجاره نامه۱سری

 • کد پستی ملک (تاییدیه از سایت پست یا اداره پست مربوطه)
 • مدارک پرداختی مربوط به مالیات شغلی و سرقفلی
 • در صورت داشتن شرکت :

اصل و کپی اساسنامه ،اظهارنامه و روزنامه رسمی شرکت ۱ سری

 • قبض برق
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ۱ سری
 • اصل و کپی کارت ملی۱ سری
 • اصل کپی کارت پایان خدمت ۱سری
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی ۱ سری
 • عکس از واحد صنفی شامل : دستگاه ها ، دوربین مداربسته ، درب ورودی بهمراه پلاک
 • لوگو وتصاویر بهمراه شرح مختصری از فعالیت در قالب سی دی 
 • مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت کلاس آموزشی به حساب ۰۲۲۳۰۸۸۶۰۱۰۰۳ و به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۲۶۸۴۰۷ بنام اتاق اصناف شهرستان پردیس بانک ملی 
 • مبلغ۳۰/۰۰۰ریال حق دولت به حساب ۴۰۷۴۰۵۳۱۰۱۸۶۶۰۹۵ و شماره شبا IR530100004074053101866095 و شناسه واریز ۲۹۸۱۵۵۰۷۴۱۴۰۱۲۰۹۹۲۲۲۲۴۴۴۶۶۶۸۸۸ بنام سازمان صنعت معدن و تجارت بانک ملی