سومین صورتجلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی شهرستان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۵۹۰/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص سومین صورتجلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی شهرستان ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*