سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد نامه شماره ۱۴۰۰/۱/۱۶۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ اتاق اصناف شهرستان پردیس  به اطلاع می رساند شورای عالی انرژی کشور به موجب ماده (۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و در راستای سیاستگذاری، تنظیم و تدوین سیاست های کلی و راهبردی بخش انرژی کشور و سند ملی راهبردی انرژی کشور (مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ هیأت محترم وزیران) و قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ تشکیل و سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰ را به شرح فایل پیوست مورد تصویب قرار داده است.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*