دوره ملی بینش معروف

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۴۰۸/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر دوره بینش معروف ۳ با تدریس جناب آقای دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی  دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ۲۶ بهمن ماه آغز می گردد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*