دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۹۲۸/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و به منظور جلوگیری از هرگونه ترک فعل یا عدم رعایت تکالیف قانونی که منجر به تضییع نقض حقوق عامه می گردد  ؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*