درس آموزی از حوادث

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۸۸۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار و در راستای تحقق سیاست ها و خط مشی نظام جامع (HSEE) تجربیات ایجاد شده از حوادث مربوطه تحت عنوان درس آموزی از حوادث (۱-۷-۴، ۱-۵-۷، ۱-۱۰-۷) ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*