دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیات دیوان عدالت اداری

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۹۳۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۲۰۱-۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۲۰۱-۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

لازم به یادآوری است طبق این بخشنامه سرقفلی جریمه دیرکرد ندارد و شامل مرور مان نیز نمی شود .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*