جدول مجازات های نقدی مربوط به جرایم و تخلفات

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۷۴/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص  جدول مجازات های نقدی مربوط به جرایم و تخلفات ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*