ثبت اطلاعات در سامانه امید

قابل توجه اعضای محتم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۲۳۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص بارگذاری اطلاعات اصناف سراسر کشور به بستر سامانه امید  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*