ثبت اطلاعات توانمندی ها در سامانه توانیران

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۷۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص فراهم شدن ثبت اطلاعات توانمندی های واحد های صنفی تولیدی و خدمات فنی در سامانه توانیر   ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*