تولیدکنندگان چگونه از فعالیت‌های پژوهشی با خبر شوند؟

 

به گفته رئیس اداره پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) با هدف بهره برداری کارآمد از دستاوردهای مراکز فناوری استان، بانک اطلاعات جامعی از توانمندی‌ها و محصولات فناورانه دارندگان پروانه‌های پژوهشی، فنی مهندسی، دانش بنیان و تحقیق و توسعه استان تحت عنوان سامانه فراصمت به نشانی farasamt.ir راه اندازی شده است.

 نوشین حسینی با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته ۷۸ گواهی و پروانه تحقیق و توسعه و فنی مهندسی تهران صادر شده، اظهار کرد: از این تعداد ۳۱ مورد صدور و تمدید جواز تاسیس، ۳۴ فقره صدور و تمدید پروانه فنی مهندسی و مابقی گواهی و پروانه تحقیق و توسعه بوده است.

وی با اشاره به ثبت نام ۷۰۷ بنگاه در بخش اجرای طرح تاپ، گفت: از این تعداد ۶۱۱ واحد تایید نهایی شده است. همچنین تعداد پروژه‌های ثبت شده ۱۸۷ مورد بوده که امیدواریم از ظرفیت ایجاد شده از سوی وزارت صمت برای بنگاه‌های پیش رو، پژوهش محور و دانش بنیان بیشتر استفاده شود.

به گفته رئیس اداره پژوهش و فناوری سازمان با هدف بهره برداری کارآمد از دستاوردهای مراکز فناوری استان، بانک اطلاعات جامعی از توانمندی‌ها و محصولات فناورانه دارندگان پروانه‌های پژوهشی، فنی مهندسی، دانش بنیان و تحقیق و توسعه استان تحت عنوان سامانه فراصمت به نشانی farasamt.ir راه اندازی شده است.

وی افزود: این سامانه برای دسترسی ذینفعان به اطلاعات معتبر از فعالیت‌های پژوهشی طراحی شده و تاکنون ۱۳۰واحد پیشرو در سامانه فرا صمت ثبت نام کرده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*