تمدید مهلت قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۳۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص  تمدید مهلت قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*