تمدید مهلت قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۴۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس ، به اطلاع می رساند بنا به بند هفتم مصوبه ۴۷ ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۹۹/۰۹/۱۵ در زمینه قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به مدت ۶ ماه تمدید می گردد   ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه  نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*