تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۷۴۹/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ اتاق اصناف شهرستان پردیس ، در خصوص تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی  محدوده مطالعاتی تهران ، کرج ، البرز و گرمسار در استان های تهران و سمنان  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*