تقویم نمایشگاهی سال ۱۴۰۲

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۰۷/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص درج رویداد های نمایشگاهی مورد تایید وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال ۱۴۰۲ در سایت سازمان توسعه تجارت به آدرس tpo.ir  قسمت رویداد های تجاری – نمایشگاه های داخلی و خارجی ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*