بند ۲ مصوبات نود و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۴۷۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس به اطلاع میرساند در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان سال “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ” و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کار ها و اینکه برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی بدهی خود تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ، از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند ؛ لذا مهلت زمانی در مصوبه جلسه ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ، برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر به مدت شش ماه تمدید می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*