برگزاری چهل و هفتمین اجلاس اتاق اصناف شهرستان پردیس

چهلمین و هفتمین اجلاس اتاق اصناف شهرستان پردیس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ با حضور رئیس اتاق اصناف، روسای اتحادیه های صنفی شهرستان و دبیر اجرائی اتاق اصناف برگزار گردید.

در این جلسه مسائلی درخصوص برخورد قانونی و قاطع با واحدهای صنفی ناقض پروتکل های بهداشتی مطرح و مقرر گردید با توجه به احتمال پیشرو بودن پیک ششم کرونا، بازرسی ها و نظارت ها بر واحدهای صنفی درقالب تیم های مشترک و برخورد قانونی با متخلفین در دستور کار اتاق و اتحادیه های صنفی قرار گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*