برگزاری جلسه کمیسیون فنی آموزش اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

جلسه کمیسیون فنی و آموزش  اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس جهت نرخ گذاری کالا و خدمات صنوف و رسیدگی به سایر امور ، امروزدوشنبه   ۸ دی   ۱۳۹۹ در محل  اتحادیه برگزار گردید.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*