برگزاری جلسه هیات مدیره اتحادیه

جلسه هیات مدیره اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس روزیکشنبه اول خرداد ۱۴۰۱ با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره برگزار و در این جلسه از مدیر اجرایی و بازرس این اتحادیه تقدیر و تشکر صورت گرفت .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*