برگزاری جلسه هیات مدیره اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

جلسه هیات مدیره اتحادیه صنایع شیمیایی وپلیمری شهرستان پردیس روز یکشنبه  ۵ دی ۱۴۰۰  در سالن کنفرانس اتحادیه برگزار گردید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*