برگزاری جلسه هیات مدیره اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

جلسه هیات مدیره اتحادیه صنایع شیمیایی وپلیمری شهرستان پردیس روز چهارشنبه  (۱۷ شهریور۱۴۰۰) با حضور اعضای هیات مدیره  در سالن کنفرانس اتحادیه برگزار گردید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*