برخورداری صنوف از امکان فروش آنلاین رایگان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۵۵۸۵/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ایجاد تسهیل و برخورداری صنوف از امکان فروش آنلاین از طریق سامانه  e-sonoof.ir ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*