بخشودگی جریمه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

بدینوسیله به اطلاع میرساند ،به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برجامعه ناشی از تحریم های ظالمانه و بیماری کرونا و در راستای ترویج فرهنگ بیمه ای ،صددرصد (۱۰۰%)مبلغ جریمه بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه از تاریخ ۱۳ آذر ماه مصادف با روز بیمه تا پایان روز ۲ دی ماه سال جاری به مدت ۲۰ روز وصرفاً در صورت خرید بیمه نامه با مدت اعتبار یک ساله ، مورد بخشودگی قرار گرفته است.

لذا شرکت های بیمه مکلفند ؛ در بازه زمانی تعیین شده ، از دریافت جریمه مذکور خودداری نمایند .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*