ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۷۴۳/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ و همچنین تصمیمات بیست و هشتمین جلسه کمیته اقدام ارزی ، در مورد صادر کنندگانی که کمتر از ۶۰ درصد تعهدات خود را در مهلت قانونی ایفاد کرده اند ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*