اصلاح بند ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ قانون چک

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۶۱۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص اصلاح بند ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ قانون چک  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*