اخذ وجوه مربوط به حق دولت

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۳۶۸/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص  دریافت فرآیند غیرسیستمی اخذ وجوهات دولتی (صدور و تمدید) پروانه کسب و ضرورت ارائه گزارش عملکرد میزان وصولی و واریزی به حساب های خزانه ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*