اجرای مصوبات جلسه چهل و هفتم ستاد ملی مدیریت کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۶۱۲/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس ، در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات جلسه چهل و هفتم ستاد ملی مدیریت کرونا  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*