اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۵۷۲۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص دستورالعمل وظایف ،الزامات و فرایند های اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*