اجتماع عظیم بسیجیان شهرستان پردیس

حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، روسا و پرسنل اتحادیه های صنفی شهرستان و متصدیان واحدهای صنفی در اجتماع بزرگ شکوه مقاومت در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*