ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی به گمرکات برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی

فهرست ۲۹۳۷ ردیف تعرفه های مجاز به استفاده از تسهیلات مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحد‌های تولیدی موجود در گمرکات و بنادر کشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از تسنیم ، علی وکیلی، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در مکاتبه ای با گمرکات اجرایی  اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۹۷۸۵۵۴ مورخ ۹۹/۸/۱۸ صادره از سوی معاون محترم امور گمرکی که در راستای تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر گردید، همچنین بخشنامه سریال ۱۶۰ این دفتر و ابلاغ فهرست های ۸۰۲ ردیف و ۱۱۰ ردیف دیگر از تعرفه های مجاز استفاده از تسهیلات مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به پیوست نامه شماره ۶۰/۲۲۶۰۸۹ مورخ ۹۹/۹/۲۲ معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به چهارمین فهرست ردیف تعرفه های مجاز شامل ۲۹۳۷ ردیف در رابطه با ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی و موجود در گمرکات و بنادر کشور مرتبط با فایل اکسل شماره (۱) ضمیمه بخشنامه یاد شده ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس ضوابط تعیین شده مصوبه فوق الاشاره و بخشنامه یاد شده ابلاغی به تاریخ ۹۹/۸/۱۸ و دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۱۷۲۳۷ مورخ ۹۹/۸/۲۶ این دفتر و با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند.

شایان ذکر است به منظور دسترسی سریع گمرکات اجرایی کشور به کلیه فهرست های ابلاغی و قابل استناد جهت استفاده از تسهیلات مصوبه مزبور، مجددا در فایل پیوست ضمیمه گردیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*