ابلاغ بند های ۱و۲ مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۶۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ابلاغ بندهای ۱و۲ مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۹/۱۰/۲۲  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*