آغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۰۳۹/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ اتاق اصناف شهرستان پردیس درخصوص اجرای نهایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*