اقدامات بهداشت محیط در بیماری کرونا ویروس

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

به دلیل شیوع ویروس مسری کرونا در کشور و لزوم رعایت موازین بهداشتی و پیشگیرانه، پیشنهاد میشود دستورالعمل های اقدامات بهداشت محیط در بیماری کرونا ویروس را مورد توجه قرار دهید.
توجه به این موارد و اقدامات کنترلی در جلوگیری از ابتلا به این بیماری موثر خواهد بود.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*