ابلاغ بند (۴) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۱۰۹/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ابلاغ بند (۴) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ، جهت استحضار به شرح ذیل اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*