اعلام آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۷۵۰/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس،به اطلاع میرساند بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مواعد تسلیم اظهار نامه های مالیاتی آن ها از ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بوده است به مدت دو ماه تمدید شده است و تمامی صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۳ قانون مذکور میبایست  برای تکمیل و تسلیم اظهار نامه مالیاتی یا فرم های موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند . شایان ذکر است سقف مهلت تا پایان شهریور ماه سال جاری “۳۱ شهریور “می باشد و قابل تمدید نخواهد بود .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*