ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان

باستناد به نامه شماره ۹۲۴۳/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس ، به اطلاع میرساند به منظور حفظ و ترویج زبان فارسی و ایجاد هماهنگی و ارتباط با فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،به کارگیری الفاظ و واژه های بیگانه در واحد های صنفی ممنوع میباشد   ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*