معضلات اقتصادی با الزامات سامانه چک صیاد

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۳۵۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص معضلات فعالین اقتصادی با الزامات سامانه چک صیاد  ،جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*