مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۱۰۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ابلاغ بند (۲) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*