مصوبات جلسه پیرامون بند ۶ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۵۷۰/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص مصوبات جلسه پیرامون بند ۶ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی در سال ۹۹ ،  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*