لغو و ممانعت از برگزاری هرگونه مراسم ،تجمع ، گردهمایی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۳۳۷/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص لغو و ممانعت از برگزاری هرگونه مراسم ،تجمع ، گردهمایی و همایش اعم فرهنگی و مذهبی و …  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*