لزوم تقویت نقش گروه های کاری تخصصی مهارت آموزی و اشتغال

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۰۲۰/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص لزوم تقویت نقش گروه های کاری تخصصی مهارت آموزی و اشتغال و بهره گیری از منابع و اعتبارات در اختیار به منظور ایجاد اشتغال برای سربازان ترخیص شده ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*