فراخوان همایش تولیدکنندگان فعال و برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۸۸۴/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص فراخوان بیست و یکمین  همایش تولیدکنندگان فعال و برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*